Breaking News
Home / ข่าวเด่น / News & Highlight ชลบุรี / เมืองพัทยาขอเชิญผู้สนใจร่วมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมืองพัทยาขอเชิญผู้สนใจร่วมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมืองพัทยาขอเชิญผู้สนใจร่วมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ในการนี้ เมืองพัทยาจึงร่วมกับจิตตภาวันวิทยาลัยกำหนดจัดงานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ในระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2559
โดยวันที่ 2 ธันวาคม 2559 จะเป็นพิธีปลงผมนาคและพิธีขอขมามอบผ้าไตร ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2559 จะเป็นการศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ จิตตภาวันวิทยาลัย ทั้งนี้ เมืองพัทยาจึงเปิดรับสมัครผู้อุปสมบท จำนวน 89 คน ซึ่งหากเกินจำนวนที่กำหนด จะขึ้นบัญชีสำรองไว้ โดยผู้ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาจะได้รับการพิจารณาก่อน
สำหรับหลักเกณฑ์รายละเอียดการรับสมัครผู้อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ มีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
– เป็นชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ไม่สวมหมวก, ไม่สวมใส่แว่นตาดำ,ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบรับรองแพทย์
ผู้ที่สนใจร่วมอุปสมบทสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) และสำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ กองทุนละ 4,500 บาท หรือบริจาคสมทบการอุปสมบทเพื่อพระภิกษุเล่าเรียนศึกษาธรรมในระหว่างบวชตามกำลังศรัทธา ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3825-3227 และ 0-3825-3100 ต่อ 4091 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

image112

 

ที่มา http://www.pattaya.go.th/2016/11/03/hr-529/

 

Facebook Comments

Check Also

พรุ่งนี้ 23 พ.ค. 2560 น้ำมันขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว …