Breaking News
Home / ข่าวเด่น / News & Highlight ชลบุรี / รถไฟจีนขบวนแรกที่ไปอังกฤษกลับถึงจีนแล้ว

รถไฟจีนขบวนแรกที่ไปอังกฤษกลับถึงจีนแล้ว

รถไฟจีนขบวนแรกที่ไปอังกฤษกลับถึงจีนแล้ว ด้วยระยะทาง 12,000 ก.ม.

ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าที่เดินทางกลับจากอังกฤษไปยังประเทศจีนได้เดินทางถึงเมืองทางตะวันออกของเมือง Yiwu รถไฟจากลอนดอนเดินทางมานานกว่า 12,000 กิโลเมตรเป็นเวลา 19 วันผ่าน 7 ประเทศ

Facebook Comments

Check Also

พรุ่งนี้ 23 พ.ค. 2560 น้ำมันขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว …