Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / การสมัครสอบ gat pat ปีการศึกษา2560

การสมัครสอบ gat pat ปีการศึกษา2560

เตรียมสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560 สทศ. ประกาศรับสมัคร gat/pat ปี2560 เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปี 2560

GAT/PAT

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2559  เห็นชอบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยกำหนดการรับสมัครสอบ  การทดสอบ และการประกาศผลสอบ GAT/PAT  ดังนี้

ครั้งการสอบ รับสมัคร วันสอบ ประกาศผลสอบ
ครั้งที่  1/2560 10 – 29 สิงหาคม 2559 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  2559 15  ธันวาคม 2559
ครั้งที่  2/2560 7 – 26 ธันวาคม 2559 11 – 14 มีนาคม 2560 20 เมษายน  2560

 

กำหนดการการรับสมัครสอบ GAT/PAT  ครั้งที่  1/2560

กิจกรรม เปิดระบบ ปิดระบบ
การลงทะเบียนและสมัครสอบ
วันที่  10  สิงหาคม  2559
เวลา 09.00 น.
วันที่  29  สิงหาคม  2559
เวลา 23.59 น.
การชำระเงิน
วันที่  10  สิงหาคม  2559
เวลา 09.00 น.
วันที่  30  สิงหาคม  2559
เวลา 20.00 น.
สำหรับรับสมัครสอบ GAT/PAT  ครั้งที่  1/2560 สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.niets.or.th

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่ www.niets.or.th

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Facebook Comments

Check Also

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บุคคลภายนอก เป็นข้าราชการตำรวจ 5,000อัตรา

การรับสมัครสอบ …

ใส่ความเห็น