Breaking News
Home / ข่าวการศึกษา / กยศ.ประกาศยืดโปรโมชั่นชำระหนี้ปิดบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 59 คืนเงิน 3% แถมลดเบี้ยปรับ 100%

กยศ.ประกาศยืดโปรโมชั่นชำระหนี้ปิดบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 59 คืนเงิน 3% แถมลดเบี้ยปรับ 100%

กยศ.ประกาศยืดโปรโมชั่นชำระหนี้ปิดบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 59 คืนเงินตอบแทน 3% ให้ผู้กู้ที่ไม่ค้างชำระ แถมลดเบี้ยปรับ 100%

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกยศ. มีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ปิดบัญชี โดยจะลดเบี้ยปรับ 100%
ให้กับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระและมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน และคืนเงินตอบแทน 3% สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชำระหนี้และมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวนต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จากเดิมที่กำหนดการสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง อีกทั้ง ยังคงมีผู้กู้ยืมให้ความสนใจ
ติดต่อขอเข้าร่วมและขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการดังกล่าวอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ค้างชำระเกิน 4 ปี 5 งวดที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมามีผู้กู้ยืมมาชำระหนี้
ปิดบัญชีเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการดังกล่าวแล้วจำนวนกว่า 4,600 ราย เป็นจำนวนเงินที่รับชำระแล้วกว่า 400 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี เพื่อลดเบี้ยปรับ 100% สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้ทางเว็บไซต์ กยศ. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนัดหมายวันที่ต้องการชำระหนี้และรับทราบ
ยอดชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี เพื่อรับเงินตอบแทน 3% เมื่อท่านได้ชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนเงินพร้อมหลักฐานยืนยัน
การชำระหนี้ปิดบัญชีให้แก่กองทุนฯ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย เพื่อรับเงินคืนโอนเข้าบัญชี โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

ขอบคุณที่มาจาก :มติชนออนไลน์ วันที่: 10 ต.ค. 59

Facebook Comments

Check Also

เวียดนามม้ามืด!! ผล PISA2015 ไทยรั้งท้ายตามเคย ‘สิงคโปร์’ แซงจีนขึ้นที่ 1 ‘เวียดนาม’ มาแรงโดดขึ้นอันดับ 8 ของโลก

นายภาวิช ทองโรจ …

ใส่ความเห็น